ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Επικοινωνια

Τα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου βρίσκονται στο κέντρο της Λευκωσία στην οδό Μενάνδρου 1, Πολυκατοικία Frosia, 2oς Όροφος.

Τηλέφωνο: +357 22818022

Φαξ: +357 22675493

E-mail: info@cpmb.org.cy

Ιστοσελίδα: www.cpmb.org.cy                                                                                                      

Επικοινωνία:

Κεντρικά γραφεια

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Πολυκατοικία FROSIA , 2ος Όροφος

Μενάνδρου 1, Τ.Θ 22029, Λευκωσία 1516, Κύπρος

Μενάνδρου 1,

Έναντι παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π